Aktuellt
Filosoficafé
Korpo Filosofidagar
Politikcafé
FBF:s kulturpris
Publikationer
Kontaktuppgifter
Bli medlem

Folkets Bildningsförbund
Allmänt om FBF
Bildningsuppdrag
Historia

Folkuniversitetet
Allmänt om folkuniversitetet
Kommande folkuniversitet
Tidigare folkuniversitet

Föreningen Folkets bildningsförbunds verksamhet finansieras med hjälp av offentliga medel och bidrag från allmännyttiga stiftelser och fonder. Under 2015 har FBF:s verksamhet möjliggjorts av följande bidragsgivare:

Svenska kulturfonden
Svenska folkskolans vänner
Konstsamfundet
William Thurings Stiftelse
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
Svensk-Österbottniska samfundet
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen
Kulturfonden för Sverige och Finland
Europainformationen
Åbo stad
Undervisningsministeriet, statsstöd för organisationernas bildningsarbete
Otto A. Malms donations fond
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Till Ikaros-webbsajt.

 Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

Välkommen till Folkets bildningsförbund (FBF)

– forum för samtal och debatt på svenska

Vi arbetar utgående från devisen att samhällsdebatten tillhör oss alla, inte bara politiker, experter och journalister. Vi vill introducera nya frågor som ännu inte kommit upp i den offentliga debatten, och ta upp gamla frågor på nya sätt. Vi vill spränga gränser, bryta upp invanda tankemönster och låsta positioner, t.ex. den traditionella ideologiska motsättningen mellan höger och vänster eller tron att det finns en inbyggd konflikt mellan ekonomi och etik.

Vår strävan är att undvika snävt politisk-praktiska diskussioner. Istället vill vi ställa in de dagsaktuella frågorna i de större sammanhang som ger dem deras mening. Vi vill utforska outsagda förutsättningar och oanade konsekvenser, tänka igenom det ogenomtänkta. Läs mer om vår strävan i Bildningsuppdraget.

Folkets Bildningsförbund är grundat år 1946. slut på denna text

Aktuellt

Frihandelsavtalet TTIP - hot eller räddning?

Nästa FBF evenemang är diskussionstillfället i Åbo 26.11 om TTIP avtalet. Programmet följer.

Frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU har diskuterats flitigt i media under senaste år. Förhandlingarna mellan EU och USA håller på som bäst och frihandelsavtalets öde är fortfarande en öppen fråga. Förespråkarna hävdar att avtalet skulle rädda den stagnerande europeiska ekonomin genom tillväxt och nya arbetstillfällen. Kritikerna däremot ser avtalet som ett hot både för miljön och demokratin.

Den 26.11. ordnar FBF ett diskussionstillfället för att reda ut vad TTIP avtalet handlar om och vilka möjligheter och hot som det kan innefatta. Vi skall ställa frågor som: har TTIP avtalet en demokratisk förankring? Vilka intressen tjänar TTIP avtalet? Vilka fördelar och nackdelar kan avtalet innebära för miljöskyddet, demokratin och den ekonomiska tillväxten? Vad innebär egentligen möjligheten för investerare att stämma stater som avtalet inbegriper?

Program

Plats: Gillesgården, Auragatan 1 G, Åbo
Tid: Lördagen 26.11. kl. 13-18.

Moderator: Christian Sourander.

Se Evenemanget på Facebook.

Christer Lindholm är ekonomie doktor i nationalekonomi, författare och kolumnist för bl.a. Forum för ekonomi och teknik, Vasabladet och Österbottens Tidning. Han är för tillfället aktuell med boken Viis taloudesta - viisi myyttiä, jotka romuttavat hyvinvoinnin.

Martin Björklund är forskare vid Erik Castrén Institutet vid Juridiska fakulteten på Helsingfors Universitet där han har utfört forskning bl.a. för Utrikesministeriet om ekonomiska sanktioner och Verkningarna av WTO's tvistlösningsmekanism för utvecklingsländer. Under 2017 slutför han sin doktorsavhandling om WTO's tvistlösningsmekanism. Han har undervisat i över 10 år om nationell offentlig rätt och konstitutionell rätt vid Svenska social- och kommunalhögskolan och i 15 år undervisat i världshandelsrätt (International Trade Law) vid juridiska fakulteten på HU. 2014 blev Martin Björklund invald i HU Lärarakademi. Innan han återvände till universitetet arbetade arbetade han på Handels- och industriministeriet med EU's inre marknad och östutvidgning. Martin Björklund har avgivit utlåtanden om TTIP och tvivstlösningsmekanismen inför Riksdagens Stora Utskott, Lagutskott och hållit flera anföranden och deltagit i paneldebatter bl.a. i TV. och kommenterar regelbundet frågan bl.a. via Twitter.

Li Eriksdotter Andersson driver bloggen Fakta om TTIP och har arbetat med opinionsbildning i frågan på olika sätt sedan förhandlingarna började (se till exempel denna intervju i Röd Press). Läser annars en master i historia och arbetar som kulturskribent.

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Evenemanget ordnas med stöd från Europainformationen.


Filosoficafé hösten 2016

Tyvärr meddelade Helena Granström nyss att hon inte kan komma till filosoficafét 20.11 på grund av force majeure. Vår plan är nu att omboka Helena för ett filosoficafé i Åbo under våren istället. Mera information om exakt tidpunkt kommer efter årsskiftet.

Filosoficafé ordnas vid restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo och hålls kl. 17–19.

Filosofidag i Korpo 23.7 med temat självkännedom

Filosofidag i Korpo 23.7 med temat självkännedom finns i arkivet. Här finns föredragen:

Skall konsten tjäna det goda?

Alla tre föredrag från seminariet ”Skall konsten tjäna det goda?” i Helsingfors 31.1 finns tillgängliga som videoklipp på nätet. Klicka på länkarna under för att se föredragen.