Aktuellt
Filosoficafé
Korpo Filosofidagar
Politikcafé
FBF:s kulturpris
Publikationer
Kontaktuppgifter
Bli medlem

Folkets Bildningsförbund
Allmänt om FBF
Bildningsuppdrag
Historia

Folkuniversitetet
Allmänt om folkuniversitetet
Kommande folkuniversitet
Tidigare folkuniversitet

Föreningen Folkets bildningsförbunds verksamhet finansieras med hjälp av offentliga medel och bidrag från allmännyttiga stiftelser och fonder. Under 2015 har FBF:s verksamhet möjliggjorts av följande bidragsgivare:

Svenska kulturfonden
Svenska folkskolans vänner
Konstsamfundet
William Thurings Stiftelse
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
Svensk-Österbottniska samfundet
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen
Kulturfonden för Sverige och Finland
Europainformationen
Åbo stad
Undervisningsministeriet, statsstöd för organisationernas bildningsarbete
Otto A. Malms donations fond
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Till Ikaros-webbsajt.

 Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

Välkommen till Folkets bildningsförbund (FBF)

– forum för samtal och debatt på svenska

Vi arbetar utgående från devisen att samhällsdebatten tillhör oss alla, inte bara politiker, experter och journalister. Vi vill introducera nya frågor som ännu inte kommit upp i den offentliga debatten, och ta upp gamla frågor på nya sätt. Vi vill spränga gränser, bryta upp invanda tankemönster och låsta positioner, t.ex. den traditionella ideologiska motsättningen mellan höger och vänster eller tron att det finns en inbyggd konflikt mellan ekonomi och etik.

Vår strävan är att undvika snävt politisk-praktiska diskussioner. Istället vill vi ställa in de dagsaktuella frågorna i de större sammanhang som ger dem deras mening. Vi vill utforska outsagda förutsättningar och oanade konsekvenser, tänka igenom det ogenomtänkta. Läs mer om vår strävan i Bildningsuppdraget.

Folkets Bildningsförbund är grundat år 1946. slut på denna text

Aktuellt

Filosoficafé hösten 2016

EU beskrivs ofta som ett historiskt fredsprojekt med starka band till mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Men bakom fasaden döljer sig en annan historia om krass realpolitik och geopolitiska ambitioner, där exploateringen av det koloniala Afrika ofta stod i centrum för intresset vid EU:s bildande på 1950-talet. Föreläsningen belyser denna centrala del av EU:s historia och försöker samtidigt finna svaren på varför den fallit i glömska.

Peo Hansen är professor i statsvetenskap vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Han har tillsammans med Stefan Jonsson bland annat skrivit boken Eurafrica: The Untold History of European Integration and Colonialism (London: Bloomsbury, 2015), vilken också utkommit i svensk översättning; Eurafrika: EU:s koloniala rötter (Stockholm: Leopard förlag).

Föreläsningen kommer att göra några nedslag i ödets idéhistoria från antiken till modern tid. ”Ödet” är ett av dessa mångfacetterade begrepp som på samma gång rymmer antaganden om determinism och tankar om att vi själva såsom fria subjekt är ansvariga för hur vi utformar våra livsöden. Det kan uppfattas både som gudomlig vilja och försyn, som naturkraft och historisk bestämning, som ren slump och som existentiell valfrihet. Vad är det ytterst för krafter som bestämmer våra liv och hur har västerländska tänkare i skilda epoker försökt tolka och begreppsliggöra dessa? Exempel hämtas från en lång rad skilda håll: filosofin, litteraturen, politiken, teologin och naturvetenskapen.” Det är, som vi kommer att se, ett mycket omdisputerat begrepp.

Michael Azar är författare och professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Han har skrivit en lång rad böcker och pjäser som han nu i efterhand tycker sig sammanstråla i ödets vida problematik. Läs mer information om författaren och hans verk.

Filosoficafé ordnas vid restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo och hålls kl. 17–19.

Filosofidag i Korpo 23.7 med temat självkännedom

Filosofidag i Korpo 23.7 med temat självkännedom finns i arkivet. Här finns föredragen:

Skall konsten tjäna det goda?

Alla tre föredrag från seminariet ”Skall konsten tjäna det goda?” i Helsingfors 31.1 finns tillgängliga som videoklipp på nätet. Klicka på länkarna under för att se föredragen.