IKAROS – Tidskrift om människan och vetenskapen
Artikel
Konstnären Caroline Slotte skriver om sina erfarenheter av konstnärlig forskning. Kan en skrivande konstnär säga något om sitt verk som ingen annan kan säga, och kan detta i så fall öka verkets tillgänglighet för betraktaren? ...fortsätt
Artikel
Äpplet är en del av vår natur och kultur och har en lång historia bakom sig. Detta ser vi kanske inte med blotta ögat när vi ser de glänsande och prydligt upplagda äpplena i fruktdisken. Göran Torrkulla fördjupar perspektivet på äpplet, genom att undersöka historiska och lokala aspekter.

...fortsätt
Perspektiv
Bildning kan sägas vara en särskild insikt som kan nås genom en specifik typ av kunskapstillägnelse, men vilken typ av kunskap är det den bildade människan har förvärvat? Och kan bildning förleda oss från de radikala existentiella frågor vi alla enskilt ställs inför? Filosof Hannes Nykänen visar att bildning har sina sidor. ...fortsätt
AKTUELLT
-28 september 2016: Nummer 1-2 2016 med tema Alkohol och Rasim ligger uppe i arkivet.
-28 september 2016: Nummer 4 2015 med tema "Ut ur Elfenbenstornet! och Forskaren som essäist" ligger uppe i arkivet.
-Ikaros finns även på Facebook
VI REKOMMENDERAR
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som vi på Ikaros gillar. Aktuell Forskning & Utveckling, Allt om Vetenskap, Språktidningen och Tidskrift för genusvetenskap.